Claim Service

követeléskezelés

A telefonos követeléskezelés során a jogi környezet változásait folyamatosan szem előtt tartó, szakmailag kifogástalanul felkészült, több éves tapasztalattal rendelkező operátoraink veszik fel a kapcsolatot megbízóink ügyfeleivel, pontos és korrekt tájékoztatást nyújtva a kintlévőségek részleteiről, ösztönözve a tartozások mielőbbi kiegyenlítését. Alap esetben az egyösszegű tartozásrendezésre szólítjuk fel az elmaradással rendelkező ügyfeleket, de megbízóink kérésének eleget téve részletfizetési megállapodások megkötésében is közreműködünk. Ezen esetekben folyamatos, a részletfizetés esedékességét megelőző megkeresésekkel is felhívjuk az ügyfelek figyelmét a részletek pontos és határidőre való beérkezésére. A telefonos követeléskezelésünk során is a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyi szolgáltatásokból származó követelésekre vonatkozó PSZÁF (az MNB jogelődje) ajánlása alapján járunk el.

Az adminisztratív követeléskezelés keretében Megbízóink ügyfeleinek tájékoztatása felszólító leveleken keresztül történik, melyek tartalmát, küldési rendszerességét a megbízások egyedi jellegéhez alkalmazkodva dolgozzuk ki. A Megbízói körökre célirányosan kifejlesztett, automatizált felszólítási folyamatokat mindig elemezzük és alakítjuk az eredményesség növelése érdekében. Nyilvántartásunkból nyomon követhető a felszólításokban meghatározott fizetési határidők betartása, a késedelmes vagy elmaradó befizetések jelzése pedig megteremti az azonnali beavatkozás lehetőségét, a követeléskezelés más technikai elemeinek alkalmazását.

A személyes felkeresés keretében az ország egész területét lefedő, személyes felkereső hálózatunk segítségével gyorsan és hatékonyan vagyunk képesek kapcsolatba lépni az ügyfelekkel. Munkatársaink a Megbízóink igényeihez igazodva állapodnak meg az ügyfelekkel a követelés rendezésében, részletfizetési megállapodásokat készítenek elő, a tartozás elismerését bizonyító dokumentumokat szereznek be, részt vesznek a tartozások alternatív rendezésének elősegítésében, szükség esetén pedig tanácsadás formájában segítik a tartozásrendezést. A személyes felkereséssel kombinált követeléskezelési folyamatainkat minden esetben úgy alakítjuk ki, hogy a gyors, az ügyfelek felé kellő nyomatékkal bíró személyes kapcsolatfelvételt, minden esetben a kezelési idő végéig fenntartott telefonos és adminisztratív kapcsolattartás is kövesse, ezért az előbb felsorolt követeléskezelési technikákat kombináltan, egymást kiegészítve, összetett követeléskezelési folyamatokba rendezve alkalmazzuk.